فرمانداری شاهرود
ENGLISH
مصوبات حقوق شهروندي
  • مصوب جلسه427 مورخ84/10/13شوراي‌فرهنگ‌عمومي

مقدمه:

     «حجاب» از ارزنده‌ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني ـ اسلامي مي‌باشد، كه پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي‌رسد، اما در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي‌رسد.

    حجاب و عفاف پديدة مذهبي‌ـ ارزشي مهمي در تعاليم اسلامي مي‌باشد و توجه به زمينه‌هاي فرهنگي‌ـ اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار شايسته و لازم مي‌نمايد و اشاعه و تعميق آن نيازمند آموزش‌هاي بنيادين و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

     بديهي است كه در كنار شرايط مساعد اجتماعي براي ارزش تلقي كردن و الگوپذيري اين فرهنگ، نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد مي‌باشد. بدون شك رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت و توجه جدي همة نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند مي‌باشد.

 

سياستها و راهكارها

1ـ در اولويت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي  كشور براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي.

2ـ ابلاغ روش‌هاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌هاي رسمي و اداري كشور.

3ـ  نظارت بر رعايت حريم حجاب وعفاف در سازمان‌هاي دولتي و عمومي و نظارت و تأكيد بر ضرورت رعايت سادگي و پوشش و فرم‌هاي اسلامي وحضور ساده و بي‌آرايش در محيط كار به دليل تأثير منفي بر مراجعين.

4ـ تعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب جهت ترويج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ ديني و ملي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي ترويج الگوهاي مناسب پوشش اسلامي توسط نهادهاي الگوده.

5ـ ايجاد مراكز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي، ارائه مدل‌هاي مناسب و متنوع و ايجاد رقابت سالم در اين زمينه بين افراد. 

6ـ وضع قوانين و مقررات لازم براي اصلاح وضعيت پوشش در جامعه.

7ـ گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسلامي در جامعه.

8ـ اصالت بخشي به فرهنگ عفاف از طريق محصولات متنوع فرهنگي، هنري متناسب.

9ـ رعايت حجاب و حفظ شئونات اسلامي از سوي مديران، مسئولين حكومتي و خانواده‌هاي آنان و تدوين شاخص‌هايي در اين زمينه براي گزينش مديران.

10ـ رفع اشكالات قانوني در نحوه توليد، توزيع و عرضه پوشاك داخلي و خارجي.

11ـ پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان‌ها و ارائه گزارش‌هاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميته).

12ـ ارزيابي دقيق از اجراي طرح‌ها توسط دستگاه‌هاي فرهنگي، انتظامي و قضايي براي مقابله با مظاهر بدحجابي و يافتن راهكارهاي مناسب توسط كميته توسعه و ترويج فرهنگ عفاف.

13ـ نظارت و ارزيابي عملكرد رسانه‌ها ـ خصوصاً صدا و سيما ـ در ارتباط با الگوهاي تبليغي آنها و تاثير آن در جامعه.

14ـ احياء سنّت حسنه «امر به معروف و نهي از منكر» در مورد حجاب و عفاف.

15ـ فراهم كردن زمينه‌هاي لازم جهت تهيه كتب، نشريات و توليدات علمي ـ فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن.

16ـ انجام سياست‌هاي تشويقي درباره مديران و كارگزاراني كه در محيط كار خود اصول عفاف وپوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند.

 

وظايف تخصصي دستگاههاي قانونگذار و اجرايي

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1ـ هماهنگي و نظارت بر رسانه‌هاي ارتباط جمعي همانند: روزنامه‌ها، مجلات، محصولات سمعي و بصري، نمايش‌ها و ... براي توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعايت آن.

2ـ حمايت مادي و معنوي از آثار فرهنگي‌ـ هنري همانند تسريع در صدور مجوز، ارايه يارانه و تشويق توليد‌كنندگان آثار فرهنگي و هنرمنداني كه راهكارهاي تازه و جذاب در راستاي توسعه فرهنگ عفاف ارايه مي‌نمايند.

3ـ جلوگيري از انتشار و تبليغ كالاهاي فرهنگي كه با فرهنگ عفاف و حجاب مغايرت داشته باشد مانند (كتاب، فيلم ، نشريات، تأترو...)

4ـ ترويج الگوهاي مناسب براي عفاف و حجاب و ممانعت از ترويج فرهنگ مدگرايي منفي در محصولات و كالاهاي فرهنگي.

5ـ هماهنگي و همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت ايجاد حساسيت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهميت فرهنگ حجاب و عفاف.

6ـ توليد سمفوني و آثار موسيقيايي متناسب با موضوع عفاف وحجاب.

7ـ برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي ـ هنري، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي براي رواج فرهنگ عفاف وحجاب.

8ـ استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي فرهنگي غيردولتي و خصوصي  جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.

9ـ نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياست‌هاي حمايتي و هدايتي به منظور تعميق فرهنگ عفاف وحجاب و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.

10ـ تبيين و تحليل ريشه‌هاي ديني و اعتقادي فرهنگ عفاف و حجاب ـ به ويژه براي نسل جوان ـ از طريق توليدات ملي، نشست‌هاي فكري ـ فرهنگي، ايجاد باشگاه انديشه و مانند آن.

11ـ نظارت بر تشكل‌هاي هنري ـ مردمي، نمايشگاه‌هاي هنري و محافل هنري عمومي مانند: كنسرت‌ها و نمايشگاه‌ها در جهت رعايت فرهنگ عفاف وحجاب.

12ـ اهتمام لازم براي اجراي قانون «منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات».

13‑ به عضويت پذيرفتن خانم‌هاي متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هيأت‌هاي نظارت بر بازبيني فيلم، كتاب و...

14ـ تهيه فيلم‌هاي سينمايي در مورد تاريخچه‌ي كشف حجاب در ايران  و بررسي علل و عوامل آن.

15ـ استفاده مناسب از لباس‌هاي اسلامي ـ ملي (حجاب و حجاب برتر) در فيلم‌هاي سينمايي و استفاده نكردن از اين پوشش توسط شخصيت‌هاي منفي و منفور در فيلم‌ها .

16ـ ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلم‌هاي سينمايي و مطبوعات.

17ـ نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي ـ اخلاقي سالن‌هاي سينما و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

18ـ حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاك اسلامي و سعي در جهاني نمودن اين نشريات از طريق اينترنت.

19ـ  ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ايراني ـ اسلامي در بين ايرانيان مقيم خارج از كشور بوسيله رايزني‌‌هاي فرهنگي در سفارتخانه‌هاي ج.ا.ا در سراسر دنيا (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

20ـ همكاري و هماهنگي در جهت اعزام گروه‌هاي فرهنگي جهت ترويج و تبليغ فرهنگ و آداب اسلامي ـ ملي براي ساير ملل ـ خصوصاً ايرانيان مقيم خارج از كشور ـ (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

21ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگي‌ـ اسلامي و ملي بين سفارتخانه‌هاي كشورهاي اسلامي در ايران (‌با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

 

وزارت بازرگاني

1ـ حمايت عملي از طراحان و توليدكنندگان پوشاك‌هاي ساده و اسلامي در جهت ايجاد تنوع در الگوهاي پوشش اسلامي.

2ـ نظارت مستمر و مؤثر بر عملكرد واحدهاي توليدي پوشاك از طريق سازمان‌هاي مربوطه.

3ـ حمايت كامل ـ حتي يارانه‌اي ـ  از واحدهاي توليدي پارچه‌هاي چادري.

4ـ كنترل اماكن تجاري عمومي (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌هاي تجاري، نمايشگاه‌ها و...) از نظر پوشش و بدحجابي.

5ـ تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس‌هاي دست دوم خارجي در كشور.

6ـ اجراي شيوه‌نامه و ملزم ساختن واحدهاي توليدي جهت نصب نام تجاري(Brand) بر روي پوشاك توليد شده در داخل.

7ـ اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح دانش و بينش واحدهاي توليدي، توزيعي، آرايشگاه‌ها، دستگاه‌هاي عرضة لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

8 ـ حمايت همه جانبه از برگزاري جشنواره‌هاي ادواري و نمايشگاه‌هاي عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهاي ارزشي اسلامي و معرفي واحدهاي نمونه در سطح كشور و خارج از كشور.

9ـ پيشنهاد قوانين مشخص در مدت 3 ماه براي نظارت بهتر بر توليد و توزيع پوشاك و نحوه برخورد با متخلفين واحدهاي توليدي و استانداردسازي آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي.

10ـ اهتمام براي اجراي مناسب‌تر مقررات در چيدمان آرايش/ تزيين ويترين‌ها و استفاده از مانكن‌ها جهت حفظ حريم عفت عمومي.

11ـ نظارت بر رعايت اصل عفاف در نوع بسته‌بندي و عدم استفاده از تصويرهاي نامناسب در تبليغات تجاري كالا.

12ـ تهيه احكام شرعي مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگاني قبل از اخذ مجوز فعاليت.

13ـ برگزاري نمايشگاه‌هاي لباس ـ ملي و مذهبي ـ جهت ارائه الگوهاي اسلامي و سالم به توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان .

 

سازمان صدا و سيما

1ـ اهتمام ويژه درخصوص معرفي و ترويج فرهنگ عفاف به منظور نهادينه‌سازي و جذاب نمودن آن.

2ـ تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سلامت جامعه و بهره‌وري آن از طريق توليد ‌برنامه‌هاي مختلف.

3ـ فرهنگ‌سازي در زمينه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌هاي مؤثر و فوري از طريق توليد برنامه‌هاي كارشناسي، گفتمان، توليد فيلم، تيزرهاي تلويزيوني و‌... .

4ـ تبيين و آموزش احكام شرعي حجاب و عفاف و رعايت حريم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.

5ـ به تصوير كشيدن ابعاد شخصيت‌هاي الهي اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زينب(س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌هاي مذهبي و ملي و تأثير آن در فرهنگ‌سازي و گسترش ارزش‌هاي اسلامي به صورت جذاب.

6ـ ترويج الگوهاي مناسب حجاب از طريق توليد فيلم و سريال و ساير برنامه‌هاي تلويزيوني و انجام مناظره علمي، فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحكام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان.

7ـ به تصوير كشيدن چهره بانوان محجبة كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و سياسي از طريق برنامه‌هاي تلويزيون و تهيه فيلم از زندگي آنان .

8 ـ تهيه فيلم و ارايه تصوير روشن از تاريخچه و خاستگاه كشف حجاب در ايران به عنوان يك حركت سياسي با هدف تخريب بنيان‌هاي فكري و عقيدتي و رفتاري زنان در جامعه.

9ـ آموزش و ترويج احكام شرعي حجاب و پوشش بومي (منطقه‌اي) در جغرافياي جمهوري اسلامي ايران.

10ـ به تصوير كشيدن زنان تحصيل كرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فيلم‌ها و مجموعه‌هاي هنري و پرهيز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصيت‌هاي عامّه و كم‌سواد.

11ـ نشان‌دادن وضعيت حقوقي، فرهنگي و اجتماعي زنان در غرب و مقايسه آن با وضعيت زنان در ايران به منظور ايجاد احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ ديني و پايبندي آگاهانه‌تر آنان به‌عفاف و حجاب.

12ـ نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي.

13ـ انجام تمهيدات لازم براي كاهش تأثيرات منفي سريال‌ها و فيلم‌هاي خارجي متضاد با فرهنگ اسلامي از طريق نقد و بررسي فيلم‌ها و سريال‌ها.

14ـ معرفي نمونه‌هاي عيني از اساتيد، مربيان، نفرات اول كنكور، المپيادي‌ها و خانواده‌هاي ايثارگران و ... از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زيستي.

15ـ انعكاس موفقيت‌هاي جوانان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف احيا و تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.

16ـ تهيه فيلم و گزارش از زندگي زنان فعال در عرصه‌هاي خانوادگي، مديريتي، علمي، فرهنگي و هنري با محوريت موضوع «عفاف و پوشش».

17ـ آشنا نمودن خانواده‌‌ها و جوانان نسبت به برگزاري ازدواج كم هزينه و ساده با توجه به شرايط اقتصادي جامعه.

18ـ بازنگري در شرايط انتخاب فيلم‌ها وسريال‌هاي خارجي بر اساس ملاك‌هاي حجاب و عفاف.

19ـ تهيه برنامه‌هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف براي كودكان و استفاده از قهرمان‌هاي عروسكي مطرح در كارتون‌ها و برنامه‌هاي كودك نظير (علي كوچولو، كلاه قرمزي و ... در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان) .

20ـ تهيه برنامه‌هاي مختلف در خصوص تاريخچه و جايگاه پوشش و حجاب در غرب، تبيين علل و عوامل آن و چگونگي رواج فرهنگ برهنگي در سده‌هاي اخيردر آن جوامع.

21ـ نظارت مستمر بر تبليغات تجاري به منظور جلوگيري از ايجاد روحيه مصرف‌گرايي و تجمل‌پرستي به عنوان عوامل ترويج بي‌مبالاتي اخلاقي و سوق آن به سوي تبليغات و آگهي‌هاي فرهنگي و اخلاقي.

22ـ تدوين سياست‌هاي روشن و مشخص در مورد سبك لباس و آرايش هنرمندان، مجريان زن و مرد و ... در برنامه‌ها، فيلم‌هاي سينمايي، تأتر و ... با محوريت عفاف و حجاب.

23ـ اطلاع‌رساني مناسب و دقيق به خانواده‌ها در مورد علل آسيب‌هاي اجتماعي و انحرافات در خصوص زنان‌ بي‌سرپرست، كودكان خياباني، طلاق، اعتياد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعايت عفاف و حجاب در بروز اين ‌آسيب‌ها .

24ـ انعكاس عواقب منفي استفاده از فيلم‌ها، نوارهاي مبتذل و حضور در گروه‌هاي منحرف بر زندگي فردي ـ اجتماعي از طريق برنامه‌هاي مناسب به صورت طبيعي و غيرعمدي.

25ـ نشان دادن اثرات منفي تأثير فرهنگ مبتذل و غيراخلاقي غرب در زندگي اجتماعي نوجوانان به صورت طبيعي. 

26ـ بيان آيات و روايات و توصيه‌هاي ديني در مورد مسئوليت مشترك زن و مرد در رعايت نگاه، رفتار و گفتار.

27ـ اتخاذ سياست‌هاي انضباطي در خصوص بازيگران زن صدا و سيما و جلوگيري از تجليل و تبليغ چهره‌هايي كه در مناظر اجتماعي و عمومي با ظاهر و پوشش بد حضور پيدا مي‌كنند.

28ـ ترغيب و تشويق توليد كنندگان آثار فرهنگي كه راهكارهاي بديع و جذاب در راستاي تعميق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمايند.

29ـ تجليل از هنرمندان و فرهنگ‌سازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر مي‌باشند.

30ـ افزايش سطح آگاهي خانواده‌ها از طريق رسانه ملي در مورد  اهميت فرهنگي عفاف و حجاب.

31ـ سفارش ساخت و توليد آثار برجسته و تأثيرگذار در موضوع حجاب.

 

نيروي انتظامي

1ـ اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاك‌هاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن.

2ـ اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه.

3ـ همكاري با سازمان‌هاي ذيربط در فضاسازي تبليغي و فرهنگي در كليه مسيرهاي منتهي به كوهستان‌ها و تفرج‌گاه‌هاي كوهستاني و ساير اماكن عمومي و تفريحي.

4ـ الزام اتحاديه‌ها، سنديكاها و صنوف در مقابله با بدحجابي.

5ـ تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني در اماكن عمومي شهر.

6ـ پيشنهاد لايحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص رعايت پوشش مناسب در هنگام رانندگي.

7ـ برخورد قانوني با افراد خياباني، افراد بدحجاب و باندهاي اصلي فساد، فحشا و ... .

 8ـ نظارت و كنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماكن تفريحي و عمومي نظير پارك‌ها، سالن‌هاي سينما، سالن‌ها و اماكن ورزشي، كوهستان‌ها، سواحل دريايي، جزاير، مناطق آزاد تجاري، فرودگاه‌ها، پايانه‌ها و ... (با مشاركت نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط).

9ـ اهتمام بيشتر به آگاه‌سازي جامعه از آثار مثبت اجتماعي و اخلاقي حجاب و عفاف و نتايج منفي عدم رعايت آن از طريق خلق آثار فرهنگي، هنري و تبليغي (با مشاركت دستگاه‌هاي ذيربط).

10ـ ممانعت از توليد، توزيع و نمايش محصولات سمعي و بصري غيرمجاز و نمايش لباس‌هايي كه موجب بي‌عفتي و بدحجابي مي‌شوند.

11ـ كنترل و نظارت جدي بر رعايت حدود و ضوابط قانوني عفاف در مجتمع‌هاي مسكوني، برج‌ها و شهرك‌ها از طريق مديريت بر اين گونه اماكن.

12ـ توجه و نظارت بر مراكز خطرناك، ويژه و آلوده و اولويت دادن به اين برنامه‌ها و مراكز حساس و سلب ابتكار عمل از آنان در نفي امنيت اجتماعي زنان.

13ـ اولويت در بكارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان متخلف و تحويل دادن آنان به مراكز امنيتي و جلوگيري از بازتاب منفي آن در بين مردم.

14ـ الزام برگزار‌كنندگان جشن‌ها و مراسم عروسي به رعايت شئونات اسلامي و كنترل افراد شركت‌كننده در آن و برخورد جدي با مراكز غيرقانوني و فاقد مجوز.

15ـ الزام آرايشگاه‌ها به رعايت ضوابط شرعي و قانوني عفاف و كنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وي.

16ـ نظارت مستمر بر اماكن تجاري عمومي شامل: فرودگاه‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني، نمايشگاه‌ها و... بر نحوه پوشش و بازرسي از اين اماكن در رفع بدحجابي (با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط).

17ـ آموزش، ساماندهي و بكارگيري نيروهاي آگاه زنان جهت  نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعايت حريم و حرمت شخصي افراد.

18ـ كسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروي انتظامي درخصوص برگزاري هرگونه كنسرت و يا جنگ شادي قبل از صدور مجوز.

19ـ توقيف خودروهاي دولتي‌اي كه سرنشينان آن شئونات اسلامي را رعايت نمي‌كنند.

20ـ اعلام نظر درخصوص فعاليت يا عدم فعاليت بخش‌هايي كه مي‌توانند موجب ترويج فساد شوند.

21ـ جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي متخلّف كه باعث مخدوش كردن عفت عمومي مي‌شوند.

 

سازمان ملي جوانان

1ـ طراحي شيوه‌هاي كارآمد جهت  گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه‌هاي مرتبط با جوانان.

2ـ ايجاد ضوابط مشخص به منظور رعايت عفاف توسط تشكل‌هاي غيردولتي جوانان و نظارت بر آنان در اين زمينه.

3ـ حمايت از سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي كه در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعاليت مي‌كنند.

4ـ تبيين و معرفي شيوه‌ها و راه‌كارهاي مناسب براي ارتباط سالم و پاك جوانان و اهميت‌زدايي  از نماد لباس و آرايش مبتذل به عنوان شيوه‌اي براي ارتباط.

5ـ تحقيق و مطالعه پيرامون اثرات منفي تأثير فرهنگ فاسد و غيراخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و فردي جوانان (با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط).

6ـ مطالعه جهت تعيين هنجارهاي روشن در زمينه توسعة فرهنگ عفاف متناسب با علايق جوانان و ارزش‌هاي جامعه.

7ـ برنامه‌ريزي در مورد بهينه‌سازي فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولويت اجراي برنامه‌ها به تفكيك دختران و پسران.

8ـ در نظرگرفتن معيار عفاف در انجام پيمايش‌هاي ملي جوانان و ارائة گزارش‌هاي آن به دستگاه‌هاي مرتبط.

9ـ انجام پژوهش‌هاي كاربردي در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعيين سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده.

10ـ انجام تحقيقات كاربردي در خصوص علل اجتماعي بالارفتن سن ازدواج و ارائه پيشنهادات مناسب به دستگاه‌هاي ذيربط بر اساس وظايف هر دستگاه.

11ـ آسيب‌شناسي وضعيت ازدواج جوانان در برنامه‌هاي مصوّب مربوط و ارائة راهكارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف مشخص.

12ـ ايجاد مراكز مشاوره‌ي محلي‌ـ با كادر مجرب ـ جهت اطلاع‌رساني به خانواد‌ه‌ها و جوانان به صورت حضوري، تلفني و مكاتبه‌اي.

13ـ برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

14ـ تشويق و تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفي افراد نمونه با توجه به الگوبودن آنها در زمينه پوشش.

 

سازمان تبليغات اسلامي

1ـ تقويت نظام تبليغ ديني در دو عرصة سنتي و مدرن در تعميق فرهنگ عفاف و حجاب.

2ـ آسيب‌شناسي و مطالعة توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبليغي ديني و ايجاد نوآوري در اين زمينه.

3ـ تبيين و تبليغ جاذبه‌ها و دافعه‌هاي برخي مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حيا و عفت در خانواده‌ها.

4ـ تأكيد بر اقدامات فرهنگي ـ تبليغي ـ به ويژه با بهره‌گيري از توانمندي‌هاي رسانه‌اي و نيروي انساني مبلغ ـ با هدف فرهنگ سازي مثبت در زمينه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

5ـ توليد محصولات فرهنگي، هنري ـ سينمايي، نمايش، تجسمي، كتاب، رمان و ... ـ براي كودكان و بزرگسالان در زمينه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنري).

6ـ توسعه فضاي پرسش و پاسخ مانند برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در زمينه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعي حجاب با بكارگيري ابزارهاي مختلف تبليغي.

7ـ برگزاري مسابقات فرهنگي ـ هنري و علمي با هدف جهت‌دهي به افكار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجي از شركت كنندگان در تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي مناسب در اين زمينه.

8ـ تأسيس پژوهشكدة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب (با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري).

9ـ توزيع كتب تأليف شده در زمينه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه‌هاي كتاب شهر سازمان تبليغات اسلامي.

10ـ نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و فردي نوجوانان.

11ـ بيان مناسب آيات و روايات ديني در مورد رعايت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسي زن و مرد.

12 ـ ارائه مطالب ارزشي، فرهنگي و جذاب در سالن‌هاي انتظار فرودگاه‌ها، راه‌آهن، پايانه‌هاي زميني، تابلوهاي الكترونيكي، ميادين و چهارراه‌ها.

وزارت آموزش و پرورش

1ـ آموزش، ساماندهي، توجيه و بكارگيري مديران، معلمان و كليه پرسنل مدارس جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در بين دانش‌آموزان و سازمان‌هاي مربوط نظير بسيج، انجمن‌هاي اسلامي و ...

2ـ انجام تحقيقات لازم در مورد بسط حيا و عفاف در مدارس به منظور اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، تربيتي و پرورشي در آن.

3ـ گنجانيدن موضوع عفاف و حجاب از ديدگاه آيات و روايات همراه با تبيين ضرورت و فلسفه‌ي آن براي دانش‌آموزان در كتب درسي كليه مقاطع تحصيلي.

4ـ اهتمام به مثبت‌نگري و زيباانديشي در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تأليف كتب درسي.

5ـ اجراي مسابقات فرهنگي ـ هنري و علمي با هدف جهت‌دهي به افكار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجي ازجوانان در تهية طرح‌ها و برنامه‌هاي مناسب در زمينه‌ي حجاب. 

6ـ تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاك‌هاي حجاب و عفاف و علم) و برگزاري مسابقات و معرفي افراد نمونه با توجه به ويژگي‌‌هاي الگويي آنها در زمينه پوشش.

7ـ آموزش احكام شرعي عفاف و حجاب و برگزاري كلاس‌هاي دانش‌افزايي براي والدين (خصوصاً مادران) و توجيه آنها نسبت به رعايت حريم عفاف در خانه و محيط‌هاي اجتماعي از طريق انجمن اولياء و مربيان.

8ـ تأكيد بر ضرورت رعايت پوشش و الگوها، مدهاي  اسلامي و ترويج الگوهاي بايسته در پوشش دانش‌آموزان و كليه كادر مدرسه و آرايش نكردن در مدارس.

9ـ تعيين رنگ‌‌ها و مدل‌هاي متنوع در پوشش دانش‌آموزان با رعايت موازين و ضوابط شرعي جهت تأمين سلايق مختلف.

10ـ مَحْرَم‌سازي محيط‌هاي آموزشي و پرورشي و اداري به منظور ايجاد زمينه بروز نيازهاي دختران با حفظ سادگي و موازين و ضوابط شرعي براي جلوگيري از خودنمايي آنها در مجامع عمومي.

11ـ آشنا نمودن جوانان ـ خصوصاً دختران ـ براي شناخت توطئه‌ها، زمينه‌ها، روش‌ها و مجاري نفوذ فرهنگ غربي از طريق مدارس.

12ـ آشنا نمودن خانواده‌ها وجوانان با اصول ازدواج آسان و تشكيل خانواده در سنين پايين‌تر با توجه به شرايط اقتصادي جامعه از طريق كتب درسي.

13ـ استفاده از شعرخواني، قصه‌گويي و نقاشي درمقاطع  پيش دبستاني‌ و مهد كودك جهت آشنا كردن كودكان با فرهنگ عفاف و حجاب.

14ـ معرفي و تشويق نمونه‌هاي عيني از اساتيد، مربيان، نفرات اول كنكور، المپيادي‌ها و خانواده‌هاي ايثارگران و... از نظر رعايت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.

15ـ انعكاس موفقيت‌هاي دانش‌آموزان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.

16ـ آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط انساني و اجتماعي متعادل در خانواده و جامعه از طريق كتب درسي .

17ـ تهيه و تدوين و نشر كتب، مقالات و جزوات تخصصي در راستاي تقويت بنيه اعتقادي و ديني در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بين والدين دانش‌آموزان توسط انجمن اوليا و مربيان.

18ـ غني‌سازي اوقات فراغت دانش‌آموزان ـ با تأكيد بر فرهنگ عفاف و حجاب‌ـ  از طريق استفاده از توانمندي‌هاي تشكل‌هاي دانش‌آموزي.

19ـ در نظر گرفتن امتيازاتي از نظر انضباطي براي دانش‌آموزاني كه پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند.

20ـ در نظر گرفتن امتيازاتي براي مديران مدارسي كه رعايت حجاب كاركنان و دانش‌آموزان آن اسلامي و مناسب مي‌باشد.

21ـ پاسخگو بودن مدير مدرسه در صورت عدم رعايت عفاف و حجاب از طرف دانش‌آموزان.

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

1ـ اهتمام بيشتر در ممانعت از ورود غيرقانوني پوشاك و محصولات فرهنگي مغاير با عفت عمومي و شئونات اسلامي با توجه به قوانين مربوطه.

2ـ ممنوعيت ورود، توليد و عرضه مجسمه‌ها، عروسك‌ها، مانكن‌ها و تابلوهاي مروج ضدعفاف نظير نقاشي، فرش، روزنامه و ... .

3ـ تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس‌هاي دست دوم خارجي.

4ـ وضع تعرفه گمركي ويژه بر پوشاك و محصولات فرهنگي و كالاهاي مغاير با عفت عمومي و شئونات اسلامي.

5ـ نظارت دقيق بر واردات و صادرات و ترانزيت (عبور) تمامي كالاها (از جمله ‌كالاهاي فرهنگي، مواد غذايي، دارويي، آرايشي، پوشاك و ...) با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط.

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي

1ـ تدوين برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگوسازي، بهينه‌سازي و به روزكردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگي موجود در كشور در محيط‌هاي دانشگاهي توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

2ـ آشنا ساختن دانشجويان ـ خصوصاً دختران ـ با توطئه‌ها، زمينه‌ها، روش‌هاي نفوذ فرهنگ غرب و تأثير منفي آن در عفاف و حجاب . 

3ـ انتشار فصلنامة علمي ـ پژوهشي در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقيقات جامع در اين زمينه.

4ـ نظارت جدي بر اجراي آيين‌نامه انضباطي دانشجويي در محيط‌هاي دانشگاهي، دانشكده‌ها، خوابگاه‌ها، اردوها و همايش‌هاي دانشجويي در زمينه توسعه فرهنگ عفاف.

5ـ تقدم رعايت‌كنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمايت از نخبگان باحجاب و معرفي افراد نمونة محجّبه. 

6ـ حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

7ـ رعايت آمايش سرزميني در جذب دانشجويان بومي.

8ـ برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

9ـ آموزش، ساماندهي و بكارگيري نيروهاي آگاه زن به منظور نظارت بر رعايت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش‌هاي پسنديده و احترام به حريم افراد.

10ـ تهيه و نشر كتب، مقالات و جزوات تخصصي در زمينه تقويت بنيه اعتقادي و ديني و توسعه فرهنگ عفاف براي والدين و دانشجويان توسط دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها.

11ـ آموزش و بكارگيري جوانان آشنا به معارف اسلامي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي ‌زن و مرد جهت اراية مشاوره، ترويج معروف‌هاي اخلاقي و اجراي مناسب‌تر اصول حجاب.

12ـ برخورد غيرمستقيم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طريق تشكل‌هاي دانشجويي.

13ـ عدم بكارگيري كاركنان بي‌تفاوت به ارزش‌ها و فاقد صلاحيت در دانشگاه‌ها.

14ـ تهيه گزارش سالانه از وضعيت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور و نشان دادن و نتايج اجرايي راهكارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و اراية آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

15ـ حمايت از تشكل‌هاي فعال دانشگاهي جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.

16ـ تأكيد بر ضرورت رعايت پوشش و الگوهاي  اسلامي توسط كاركنان و دانشجويان و اساتيد و آرايش نكردن در دانشگاه‌ها.

17ـ آشنا نمودن دانشجويان با  شرايط ازدواج آسان و تشكيل خانواده مستقل و نيمه‌مستقل و كمك به انجام ازدواج‌هاي سالم دانشجويي.

 

مركز امور زنان و خانواده

1ـ تحقيق و تدوين كتب و مقالات مناسب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شيوه‌هاي رواج آن در كشور و پاسخگويي به شبهات طرح شده در زمينه حجاب.

2ـ تهيه پودمان‌هاي آموزشي ترويج فرهنگ عفاف براي خانواده‌ها.

3ـ تشكيل دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت براي ارباب رجوع‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي و تشكيلات غيردولتي.

4ـ برگزاري همايش‌ها، كنفرانس‌ها و نشست‌هاي تخصصي با موضوع فرهنگ عفاف در مراكز علمي ـ تحقيقاتي.

5ـ تشويق و حمايت از(NGO)هايي كه در خصوص ترويج فرهنگ عفاف فعاليت مي‌نمايند.

6ـ همكاري با سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص ترويج نمادها و الگوهاي لباس‌هاي بومي ايراني و تشويق و حمايت از مراكز توليد و توزيع لباس‌هاي ملي و اسلامي.

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

1ـ ايجاد فضاي امن در تبادل اطلاعات و جلوگيري از مخدوش شدن حريم عفاف در عرصة تبادل اطلاعات.

2ـ مسدود كردن سايت‌هاي ضداخلاقي و ضدحجاب بر اساس مصوبات كميته پنج نفرة مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

3ـ ارائة تسهيلات و خدمات ارزان براي دستگاه‌ها و NGOهايي كه در توسعه‌ي عفاف و حجاب فعاليت فرهنگي مي‌كنند.

4ـ تأكيد بر تسريع در ايجاد سيستم فيلترينگ هوشمند براي جلوگيري از افزايش بي‌بندوباري در جامعه.

5ـ ارائة گزارش شش ماهه به كميته در خصوص ميزان رجوع كاربران به سايت‌هاي اينترنتي ضد اخلاقي.

6ـ برخورد با مؤسسات اينترنتي كه دسترسي به سايت‌هاي غيرمجاز را فراهم مي‌نمايند، و جلوگيري از فعاليت‌ آنها. 

7ـ ارائة نرم‌افزارهاي مرتبط ارزان قيمت به خانواده‌ها به منظور جلوگيري از دسترسي به سايت‌هاي ضد اخلاقي. 

8ـ تامين امكانات لازم ـ از طريق اينترنت ـ براي وزارتخانه‌ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.

سازمان تربيت بدني

1ـ گسترش و بهينه‌سازي فرهنگ عفاف در مراكز‌ آموزشي و سالن‌هاي ورزشي سازمان تربيت‌ بدني و افزايش ضريب اطمينان خانواده‌ها نسبت به رعايت حريم عفاف و حجاب در ورزشگاه‌ها و سالن‌هاي مخصوص بانوان.

2ـ اختصاص مراكز ورزشي مناسب براي بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازي مناسب جهت برخورداري زنان از آزادي عمل در رعايت حجاب.

3ـ كنترل سالن‌ها و مجتمع‌هاي ورزشي بزرگ و كوچك از نظر رعايت پوشش و حجاب.

4ـ دقت نظر در «صلاحيت متقاضيان» تأسيس اماكن ورزشي به منظور جلوگيري از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحيت اخلاقي و ... در اين گونه مشاغل.

5ـ شناسايي اماكن ورزشي غيرمجاز و رسيدگي به تخلفات اين گونه مراكز (اعم از داراي مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعايت مقررات مصوّب مربوطه.

6ـ تقليل مشكلات موجود در مراكز ورزشي و ارائه‌ي راهكارهاي  مفيد جهت رفع آنها، اطلاع‌رساني مناسب به مديران، شاغلين و مراجعين اين گونه اماكن براي پيشگيري از بروز تخلفات اجتماعي و ايجاد فضاي سالم براي استفاده بهينه از امكانات ورزشي توسط خانواده‌ها.

7- استفاده نكردن از مربيان مرد براي خانم‌ها و مربيان زن براي آقايان.

8ـ عدم استفاده از نوارهاي صوتي و تصويري غيرمجاز در اماكن ورزشي.

9ـ جلوگيري از آوردن تلفن‌هاي همراه مجهز به دوربين عكاسي و فيلمبرداري به مراكز آموزشي مختص بانوان.

10ـ عدم ورود بانوان به سالن‌هاي ورزشي مختص آقايان و بالعكس تحت هرعنوان (تماشاگر و ...).

11ـ تذكر جدي توسط مدير مربوطه به افرادي كه در ورود به اماكن ورزشي عفاف و حجاب را رعايت نمي‌كنند.

12ـ طراحي لباس‌هاي مناسب براي بانوان ورزشكار در راستاي حفظ حريم عفاف و حجاب.

13ـ توجه به شيوه‌هاي تبليغاتي مناسب و مرتبط و استفاده از تعاليم ديني مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.

14ـ تجليل و تشويق ورزشكاران مروج فرهنگ عفاف.

15ـ تبليغ و الگوسازي مثبت از افراد و تيم‌هاي اعزامي ورزشي كه مروج ارزش‌هاي اخلاقي و فرهنگ عفاف در خارج از كشور هستند.

16ـ ابلاغ چارچوب‌هاي روشن براي برگزاري جشنواره‌ها و مراسم افتتاحيه و اختتاميه وشرايط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از كشور.

17ـ برگزاري كلاس‌هاي آموزشي جهت آشنايي مربيان و ورزشكاران با احكام و موازين حجاب و عفاف.

18ـ تأكيد بر اجراي مقررات انضباطي جهت گسترش فرهنگ عفاف.

 

شهرداري

1ـ گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراكز فرهنگي، مراكز تحت پوشش شهرداري و مراكز عمومي.

2ـ ايجاد مراكز مشاوره محلي جهت اطلاع‌رساني به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوري، تلفني و مكاتبه‌اي، با كادر مجرب و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

3ـ جلوگيري از تبليغ كالاهاي فرهنگي و تجاري مغاير با فرهنگ عفاف و حجاب نظير آگهي‌هاي تجارتي و تبليغاتي چهره‌هاي هنري و ورزشي با آرايش و حجاب ضد اسلامي.

4ـ نوشتن آيات و روايات ديني، فتوا‌هاي علماء، وصيت‌نامه حضرت امام‌(ره) و... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارك‌ها، ميادين، خودروهاي عمومي شهري، سالن‌هاي سينما، تابلوهاي معابر عمومي و ورزشي با استفاده از ابزارهاي فرهنگي مناسب.

5ـ تأسيس فرهنگسراي حجاب براي برگزاري جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمينه‌ي حجاب، برگزاري مراسم ويژه و...

6ـ تهيه تنديس و عكس و تصاوير مناسب از شخصيت‌هاي اسلامي، وقايع مهم تاريخي و طرح‌هاي نمادين و استفاده از آنها جهت نصب در اماكن عمومي مهم و تفرجگاه‌ها، همراه با ترميم و بازسازي مستمرآنها.

7ـ گسترش اماكن عمومي، پارك‌ها و مراكز ورزشي مناسب براي زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ايجاد فضاهاي مناسب جهت برخورداري آنان از آزادي‌ عمل در رعايت حجاب توسط سازمان‌ پارك‌ها.

حمايت از فعاليت‌هاي عام فرهنگي و هنري دستگاه‌ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.

9ـ افزايش تسهيلات حمل‌ونقل شهري ويژه بانوان به منظور تأمين آسايش بيشتر آنان (نظير راه‌اندازي و توسعه تاكسي ويژه بانوان و...).

10ـ رعايت موازين شرعي در ساختن اماكن مسكوني از نظر در معرض ديد نبودن ورودي خانه‌ها و ديده ‌نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1ـ اجراي كامل قانون انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي جهت نگهداري از بيماران و همراهان در محيط‌هاي درماني.

2ـ تنظيم و ابلاغ آيين‌نامه انضباطي محيط‌هاي دانشگاهي پيرو مصوبه شماره 502 مورخ 22/5/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

3ـ طراحي و ساخت خوابگا‌ه‌هاي دانشجويي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي.

4ـ نظارت بيشتر بر بيمارستان‌هاي خصوصي به منظور ترويج فرهنگ حجاب و رعايت حقوق زنان ‌بيمار.

5ـ اهميت دادن به حجاب و اخلاق اسلامي به عنوان يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي در انتصاب و استخدام رؤساي دانشگاه‌ها، معاونين، مديران، مسؤولان حوزه‌هاي علمي، فرهنگي و ورزشي و كاركنان.

6ـ طراحي مبلمان اداري در ساختمان‌هاي ستادي بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و ... براساس حفظ حدود حريم شرعي بين كارمندان زن و مرد و پرهيز از بكارگيري معماري open كه موجب رعايت نكردن حريم‌هاي اخلاقي بين‌ كارمندان زن و مرد مي‌شود.

7ـ تقويت شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌ها.

8ـ اهميت مسأله‌ي حجاب به عنوان يك امتياز شاخص در گزينش و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي.

9ـ ايجاد تسهيلات ويژه براي ازدواج دانشجويي، ساخت خوابگاه‌هاي متأهلي و فعال كردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجويي.

10ـ فعال كردن دانشجويان در حوزه پژوهش‌هاي علمي درباره حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها.

11ـ تنظيم و ابلاغ آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي حضور پرسنل‌ همگن و غيرهمگن در بخش‌هاي تشخيص و درمان و نظارت بر اجراي آن.

12ـ الگوسازي مناسب براي جامعه پزشكي در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاري همايش‌ها و جشنواره‌هاي علمي و فرهنگي.

13ـ نظارت بر رعايت عفاف و حجاب در سازمان‌هاي خارجي و مؤسسات پزشكي خصوصي مانند يونسكو، يونيسف، سازمان بهداشت جهاني و... و يكسان‌سازي يونيفرم كارمندان شاغل در مراكز فوق.

14ـ تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس‌هاي دست دوم خارجي در كشور (با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط).

15ـ اهداء بسته‌هاي فرهنگي به دانشجويان جديدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف‌ و‌حجاب.

16ـ ايجاد سايت‌‌هاي اينترنتي در حوزه فلسفه‌ حجاب، برگزاري جلسات سخنراني، پرسش و پاسخ و همايش‌هاي علمي درباره حجاب توسط كانون‌هاي فرهنگي ـ هنري دانشگاه‌ها.

17ـ ارائة لباس‌هاي مناسب به بيماران براي ورود به اتاق عمل جراحي.

 

ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر

1ـ تلاش جهت احيا فريضة امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك وظيفه شرعي، عمومي در تمام مسائل جامعه، خصوصاً گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همكاري نهادهاي مرتبط، خصوصاً صدا و سيما، در اين زمينه با ستاد احياء.

2ـ برگزاري همايش و مسابقات فرهنگي گسترده در سراسر كشور براي عمومي  و نهادينه كردن حجاب و پوشش با همكاري مادي و معنوي مردم و دولت و سازمان‌هاي مربوط.

3ـ تشويق مردم به انجام اين فريضه شرعي و انساني.

4ـ تهية برنامه‌هاي تبليغي و فرهنگي به منظور ترغيب انگيزة دروني آحاد جامعه، بروز حساسيت در قبال مظاهر مخل حريم عفاف در جامعه اسلامي و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي فوق.

5ـ تبيين شاخص‌هاي حجاب اسلامي و تعيين موارد مخالف با آن.

6ـ تدوين برنامه‌‌هاي آموزشي در رابطه با امر به حجاب اسلامي و نهي از بدحجابي با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط ونظارت بر اجراي آن.

7ـ تشويق مسئولان امر در عرصه حجاب و عفاف.

8ـ اعزام آمران و ناهيان در ادارات به منظور اجراي صحيح اين فريضه در خصوص عفاف و حجاب اسلامي از طريق شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر.

9ـ تشويق جامعه به حفظ پوشش اسلامي و قبولاندن نظارت همگاني به عنوان يك اصل مسلم شرعي و انساني.

10ـ اجراي اصول پوشش اسلامي توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جهت مقابله با الگوهاي نامناسب رفتاري در جامعه.

11ـ نظارت بر رعايت كامل عفاف و حجاب در مراكز، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي.

 

سازمان بهزيستي

1ـ حمايت از ايجاد تشكل‌هاي صنفي در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت كار آفريني، خودياري و بهبود زندگي اقتصادي آنها و جلوگيري از بروز ناهنجاري‌هاي اخلاقي و فرهنگي در آنان.

2ـ توانمندسازي، حرفه‌آموزي و تأمين امنيت مالي و جاني زنان بي‌سرپرست به منظور پيشگيري از بروز آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي با همكاري سازمان فني و حرفه‌اي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.

3ـ تفكيك و اولويت‌بندي افراد مجرم در امر ترويج مسائل ضداخلاقي از لحاظ سن، نوع تخلف، ميزان آسيب‌رساني اجتماعي و...  و برنامه‌ريزي مناسب براي اصلاح و بازگشت آنها به زندگي سالم اجتماعي با همكاري سازمان زندان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

4ـ برنامه‌ريزي مناسب براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدكودك‌ها و مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي و نظارت شايسته در جهت تحقق اين امر.

5ـ بهره‌گيري از آموزش‌هاي مناسب و منطبق با فرهنگ ايراني ـ اسلامي در مراكز تحت پوشش (نظير مراكز بازپروري و نگهداري زنان و دختران فراري).

 

وزارت امور خارجه

1ـ نظارت بر ارتباطات و عملكرد سفارتخانه‌ها و مراكز فرهنگي خارجي، از نظر ترويج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهاي غيراخلاقي در جامعه.

2ـ معرفي خانواده‌ها و دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور كه در جهت گسترش و اعتلاي فرهنگ و سنت اصيل اسلامي و ملي تلاش نموده‌اند و اعطاي جوايز به اين گونه افراد از طريق رسانه‌هاي گروهي به منظور الگوسازي آنان.

3ـ تكريم و تشويق بانوان و خانواده‌هاي محجبه كه  با حفظ شئونات اسلامي به سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور مراجعه مي‌نمايند.

4ـ نظارت بر پوشش و حجاب ميهمانان و گردشگران خارجي كه به ايران مسافرت مي‌نمايند.

5ـ نظارت و كنترل ويژه بر جشن‌ها، ميهماني‌هاي سفارتخانه‌ها و وابستگان خارجي و ايراني كه در آن شركت مي‌نمايند.

6ـ همكاري جدي با نيروي انتظامي در جهت شناسايي و برخورد با ايرانيان متخلفي كه با  فعاليت‌هاي ضد اخلاقي خود در خارج از كشور حيثيت ملي ـ مذهبي كشور را مخدوش مي‌نمايند.

7ـ توجيه مناسب متقاضيان رواديد توريستي براي رعايت حجاب و شئونات اسلامي توسط گردشگران خارجي در ايران.

8ـ پيگيري حقوقي براي جلوگيري از فعاليت مراكز و شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان كه در فضاي ايران فعاليت مي‌كنند.

9ـ دقت در گزينش نيروهاي متعهد به عنوان سفير و كاركنان سفارتخانه‌هاي ايران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواده آنها.

10ـ تذكر لازم به وابستگان سفارتخانه‌‌هاي ديگر كشورها جهت رعايت مقررات  عفاف و حجاب اسلامي ـ ايراني.

 

وزارت كار و امور اجتماعي

1ـ ايجاد فضاي مناسب براي كاركنان و برداشتن زمينه‌هاي اختلاط زن و مرد در محيط‌هاي كاري با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط كارفرمايان.

2ـ ارائه آموزش‌هاي لازم در خصوص رعايت ضوابط اخلاقي و ظاهري (پوشش لباس و آرايش در محيط‌هاي كار) با همكاري مؤسسات شايسته در اين زمينه.

3ـ تعامل با وزارتخانه‌‌هاي امور خارجه، (كنسولگري‌هاي ايراني در خارج از كشور) وزارت كشور و نيروي انتظامي (امور اتباع بيگانه) درخصوص توجيه رواديد ورود به كشور با حق كار نسبت به رعايت مقررات پوشش اسلامي در محيط كار. 

4ـ نظارت بر رعايت حريم عفاف و حجاب در كلاس‌ها و دوره‌هاي آموزشي كه ضرورتاً به صورت مختلط اداره مي‌شود.

5ـ انجام تبليغات، تهيه انواع بروشور، اطلاعيه و ... در خصوص رعايت حجاب اسلامي و جلوگيري از بي‌بندوباري در محيط‌هاي كاري توسط وزارتخانه‌ها .

 

مجلس شوراي اسلامي

1ـ تهيه و تصويب طرح‌هاي آسان‌سازي ازدواج و تأمين منابع مورد نياز اقتصادي، فرهنگي و... براي زوج‌هاي جوان.

2ـ اصلاح قوانين مجازات مجرمين و باندهاي اصلي گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال.

3ـ ضرورت نگاه فرهنگي در تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها.

4ـ مجلس شوراي اسلامي با تشكيل جلسات كارشناسي و با استفاده از نظرات كارشناسي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، نسبت به تهية طرح‌هاي قانوني در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نمايد و در هنگام تصويب لوايح طرح‌ شده از سوي نمايندگان از كارشناسان ذي‌ربط و شايسته استفاده نمايد.

5ـ توجه خاص به سياست‌هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با  موضوع عفاف و حجاب و اهتمام در تصويب قوانين لازم جهت اجراي سياست‌هاي مذكور.

6ـ مجلس شوراي اسلامي بايد طرح‌هاي لازم را در مورد برخورد با قاچاق كالاهاي مروّج ابتذال و بي‌حجابي  با استفاده از نظر مراجع ذي‌‌صلاح تهيه و ارائه نمايد.

7ـ مجلس نسبت به تهيه طرح‌هاي قانوني در راستاي فرهنگ‌سازي و ارائه الگوهاي مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نمايد.

 

وزارت كشور

1ـ تهيه شناسنامة اجتماعي مناطق مختلف كشور در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و اعتقادات ديني مردم هر منطقه و برنامه‌ريزي جهت تقويت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.

2ـ نظارت بر عملكرد و ارتباطات اقليت‌هاي ديني از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگيري كردن از پوشش‌هاي نامناسب در اجتماع و تذكر دادن در مورد رعايت قوانين مربوط به حجاب به آنان.

3ـ تهيه و تدوين قوانين و پيگيري مصوبات در خصوص پشتيباني حقوقي از سازمان‌هاي مربوط نظير قوةقضائيه و نيروي انتظامي به تناسب اعلام نياز اين گونه ارگان‌ها در زمينه برخورد با معضلات و ناهنجاري‌هاي اخلاقي.

4ـ بررسي آسيب‌ها و معضلات اجتماعي با هدف افزايش ضريب امنيت اخلاقي جامعه، در شوراي اجتماعي و تأمين استان‌ها به منظور تقويت فرهنگ عفاف.

5ـ همكاري با قوه قضائيه جهت اجراي مؤثر طرح‌هاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه.

6ـ توجيه، آموزش و  نظارت بر چگونگي پوشش و حجاب اتباع بيگانه و الزام آنان به رعايت ضوابط عفاف و حجاب.

7ـ كنترل مرزها به منظور جلوگيري از تردد باندها و افرادي كه در خصوص تجارت فحشا فعاليت مي‌كنند.

8ـ مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي كشور به منظور جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غيرمجاز در چارچوب سياست‌هاي امنيتي و انتظامي و قوانين مربوطه.

9ـ وزارت كشور به عنوان نماينده رئيس جمهور بركلية ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت رعايت عفاف و حجاب نظارت نمايد.

10ـ دقت در صدور مجوز سازمان‌هاي غيردولتي و نظارت مستمر بر فعاليت آنها با تأكيد بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

 11ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و طرح‌‌هاي ملي منطبق بر هويت ايراني ـ اسلامي در كانون‌‌هاي زنان و جوانان در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1ـ توجه ويژه به سياست‌ها و آموزه‌هاي فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوين برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و بودجه سالانه كشور.

2ـ گنجاندن آموزه‌هاي فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه‌هاي درسي ـ در آموزش‌هاي ضمن خدمت‌ـ براي مديران و كاركنان دولت و تقويت نهادهاي نظارتي و ارزش‌يابي در راستاي حاكميت فرهنگ عفاف در ادارات و مراكز‌ آموزشي.

3ـ برنامه‌ريزي در جهت  آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مديران و كاركنان دولت.

4ـ اجراي بخشنامه‌هاي مربوط به ارزش‌‌يابي در راستاي تحقق مفاد سياست‌ها و روش‌هاي اجرايي طرح عفاف در كليه ادارات.

5ـ آشنا نمودن كارشناسان و برنامه‌ريزان كشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگي در حيطه عفاف و حجاب.

6ـ تسهيل و تسريع در بودجه‌هاي مصوب مرتبط با طرح‌هاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسلامي كه از سوي وزارتخانه‌هاي مربوط ارائه شده است.

7ـ معرفي ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها، نهادها و .. به عنوان نهادهاي نمونه كه موفقيت بيشتري در راستاي اجراي طرح عفاف از طرف پرسنل زيرمجموعه و ارباب رجوع داشته‌اند.

8ـ ارزيابي تأثير اجرايي طرح‌هاي فرهنگ‌سازي اسلامي سال‌هاي گذشته و استفاده از اين تجربه در جهت گسترش فرهنگ حجاب آينده و توجه به تدوين مناسب برنامه‌ها و بودجه‌ي متناسب با آن در زمينه‌ي حجاب.

9ـ دقت در تنظيم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بكارگيري داوطلبان استخدام در دستگاه‌هاي دولتي.

 

قوه قضاييه

1ـ تدوين قوانين لازم و كارآمد در خصوص پيشگيري از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.

 2ـ پيشنهاد اصلاح قوانين، كارآمد كردن قوانين در خصوص پشتيباني قضايي از  ضابطين، مجازات مجرمين و باندهاي اصلي گسترش فساد و بدحجابي.

3ـ گنجاندن مفاهيم عفاف و حجاب در دوره‌هاي آموزشي و تربيتي جوانان و نوجوانان بزهكار و مجرم به منظور بازپروري و اصلاح آنها.

4ـ قوه قضائيه در مراكز استان‌ها و شهرستان‌هاي تابعه، دادسراها و شعبات ويژه‌اي براي برخورد با جرائم مربوط به بدحجابي، منكراتي و باندهاي فساد و فحشا تأسيس نمايد.

5ـ بكارگيري قضات مجرب، برخورد قضايي يكسان با مجرمان و متخلفان در سراسر كشور و ارتقاء سطح آموزش ضابطان جهت اجراي احكام قضايي.

 

وزارت مسكن و شهرسازي

1ـ  تأكيد بر اجراي مقررات ساختماني در جهت استفاده از معماري متناسب با فرهنگ ديني به صورتي كه خانواده‌ها در حريم خانه احساس آزادي عمل و آرامش كنند. موضوع مصوبه مورخ 14/12/1371 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

مصوبه 14/12/1371 شوراي عالي شهرسازي و معماري: ضوابط و مقررات منطقه‌بندي مسكوني شهرها، مجتمع آپارتماني، چند خانواري وتك واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني به لحاظ تأمين نورـ آفتاب و عدم اشراف.

2ـ معرفي نمونه‌هاي موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ايراني ـ اسلامي جهت الگوبرداري سازندگان.

3ـ رعايت موازين شرعي به لحاظ عدم ديد داشتن ورودي خانه‌ها، درب ورودي ‌خانه‌هاي آپارتماني به گونه‌اي طراحي گردد كه به هنگام بازشدن، محوطة داخلي خانه (اتاق‌هاي نشيمن و هال ) در معرض ديد نباشد.

4 ـ تدوين سياست‌ها و اجراي برنامه‌هاي مناسب در جهت تأمين تسهيلات لازم براي خانه‌دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طريق مسكن استيجاري.

5 ـ رعايت مصوبات مربوط به تهيه نقشه‌هاي جامع و تفصيلي حدود مربوط به بلند مرتبه‌سازي در هر منطقه با توجه به فرهنگ ديني و حريم خانواده‌ها با هماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با نظارت دقيق شهرداري‌ها.

6 ـ كوشش در جهت تقويت و ترويج شهرسازي ومعماري اسلامي به طوري كه ارزش‌هاي اخلاقي و ديني ملاك عمل بوده و همواره در طراحي‌هاي شهري منظور گردد.

7ـ تشكيل كميسيون معماري و طراحي شهري به منظور يافتن راهكارهايي جهت رعايت اصول و ارزش‌هاي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده‌ي 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374)

8ـ اختصاص واحد مسكوني به ائمة جماعات و طلاب علوم ديني در مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني ‌ـ احداثي اين وزارتخانه ـ به منظور ترويج معارف و فرهنگ اسلامي.

9ـ پيشنهاد اصلاح ماده‌ي 8 قانون تملك آپارتمان به اين شرح : در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده‌ي مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب نمايند هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي كه آسايش ساكنين آن تأمين شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامي جلوگيري به عمل آيد به عهدة مدير ساختمان است و گواهي مدير دراين زمينه براي مراجع انتظامي، ضابطين دادگستري و مراجع قضايي معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدير از طرف مالكين، وظايف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين‌نامة اين قانون تعيين خواهد شد.

 

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

1ـ  ترويج فرهنگ عفاف در حوزة سازمان و ادارات تابعه در سراسر كشور و نظارت بر رعايت حجاب اسلامي توسط شاغلين آن سازمان.

 2ـ تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي توسط دفتر تدوين استاندارهاي فني و نظارت سازمان جهت: الف ) دفاتر خدمات سياحتي و گردشگري، ب ) اماكن اقامتي و پذيرايي وابسته،ج) موزه‌ها و بناهاي  تاريخي ( اعم از داخلي و خارجي) و ... به منظور تعميم فرهنگ عفاف در اماكن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامي توسط كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و عدم ارائة خدمات به مراجعين متخلف (افراد بدحجاب و بي‌حجاب).

3ـ بررسي صلاحيت متقاضيان فعاليت در مراكز تحت پوشش سازمان اعم از مديران، متصديان و شاغلين دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري، مراكز اقامتي و پذيرايي، راهنمايان گردشگران و ... توسط حراست سازمان به منظور پيشگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت بر مسند مشاغل مذكور و تأمين امنيت اخلاقي براي خانواده‌ها در اين مراكز.

4ـ جلوگيري از ادامه فعاليت مراكز غيرمجاز، رسيدگي به تخلفات مراكز و دفاتر داراي مجوز و معرفي متخلفين به مراجع قضايي. 

5ـ نظارت بر گروه‌هاي ويژه‌ي گردشگران خارجي به منظور رعايت شئونات اسلامي و جلوگيري از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه .

6 ـ ايجاد مراكز فروش پوشاك، كالاهاي فرهنگي و اماكن اقامتي و پذيرايي براي گردشگران خارجي.

7 ـ اطلاع‌رساني در خصوص شئونات اسلامي و فرهنگي با جزوات و بروشورهاي توزيعي در بين گردشگران.

8 ـ اختصاص‌ آموزش‌هاي لازم مرتبط با فرهنگ عفاف و حجاب در دوره‌هاي هتل‌داري و شرط گزينش و بكارگيري راهنمايان گروه‌هاي گردشگري.

9 ـ سياستگزاري فرهنگي در مورد گروه‌هاي گردشگري اعزامي به مراكز گردشي خارجي به منظور صيانت از فرهنگ و هويت ايراني ـ اسلامي.

10 ـ برنامه‌ريزي، نظارت و كنترل فرهنگي پيرامون اعزام گروه‌هاي گردشگري به خارج از كشور.

11ـ برنامه‌ريزي در خصوص محدودسازي عزيمت گردشگران ايراني به مراكز و مناطق گردشگري غيراخلاقي خارج از كشور.

نيروي مقاومت بسيج

1ـ  نيروهاي بسيجي پس از كسب آموزش‌هاي لازم در بُعد ـ نظارت اعم از محسوس و غيرمحسوس‌ـ جامعه و مراكزي مانند «مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و محلات و ادارات و ...» پيرامون مسأله عفاف براساس ضوابط قانوني اقدام نمايند.

2ـ اطلاع رساني در بخش عفاف توسط نيروي مقاومت بسيج از طرق مختلف.

3ـ انجام كارهاي فرهنگي و ارزشي در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف.

4ـ همكاري بسيج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائيه و ناجا در اماكن عمومي جامعه.

5ـ ترويج فرهنگ عفاف در محيط‌هاي مأموريتي خود نظير: «ادارات، سازمان‌ها، كارخانجات و... » در بين كارمندان، شاغلين و مراجعه‌كنندگان.

6ـ آسيب‌شناسي بدحجابي و ابتذال فرهنگي با انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي.

 

وزارت راه و ترابري

1ـ  ترويج فرهنگ عفاف در حوزة وزارتخانه و نظارت بر رعايت حجاب اسلامي توسط شاغلين در آن وزارتخانه و ادارات تابعه در سراسر كشور.

2ـ تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي براي هر يك از سازمان‌هاي تابعه از قبيل: الف‌ـ سازمان هواپيمايي كشور، ب ـ شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي، ج) سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور؛ به منظور تعميم فرهنگ عفاف در اماكن تحت پوشش اين سازمان. 

3ـ بررسي صلاحيت متقاضيان تأسيس و افتتاح شركتها و مؤسسات حمل و نقل در كشور «از قبيل: دفاتر فروش بليط هواپيما، قطار، اتوبوس بين شهري، مؤسسات خدمات باربري درون و برون شهري» به منظور پيشگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت در مشاغل مذكور و تأمين امنيت اخلاقي خانواده‌ها در استفاده از امكانات و خدمات اين‌گونه مراكز.

4ـ شناسايي و ساماندهي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل غيرمجاز، رسيدگي به تخلفات اين‌گونه مراكزـ اعم از داراي مجوز و فاقد مجوزـ درخصوص عدم رعايت مقررات مصوب، معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و جلوگيري از ادامة فعاليت آنان.

5ـ كنترل و نظارت بر فعاليت شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زميني، هوايي، دريايي و ريلي كشور، به منظور تطبيق قوانين موجود در مراكز مذكور با مقررات مصوب  در زمينة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب، معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و جلوگيري از ادامة فعاليت آنان.

6ـ تشويق و ترغيب شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زميني، هوايي، دريايي و ريلي به اراية خدمات فرهنگي به مسافران به منظور اشاعة فرهنگ عفاف و حجاب.

7 ـ ايجاد مراكز بهداشتي ـ رفاهي در ايستگاه‌هاي راه‌آهن، فرودگاه‌ها، پايانه‌ها و جاده‌ها به همراه نصب تابلوهاي راهنما و اطلاع‌رساني با محوريت عفاف و حجاب.

اين مصوبه براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال گرديده و براي اجرا لازم است به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد

 

صورتجلسه كارگروه صيانت از حقوق شهروندي و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف شهرستان شاهرود

رئيس جلسه: رئيس اداره سياسي و اجتماعي فرمانداري

مكان برگزار جلسه: سالن جلسات  فرمانداري

تاريخ برگزاري جلسه: 14/7/1395

دستور كار جلسه:

* بحث و تبادل نظر درخصوص  اجرايي نمودن دستور العمل صيانت از حقوق شهروندي و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف

خلاصه مذاكرات:

               باستناد دعوتنامه شماره 8958/1/5025  مورخ 11/7/95 جلسه  صيانت از حقوق شهروندي و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف شهرستان شاهرود مورخ 14/7/95 در محل سالن جلسات  فرمانداري به رياست رئيس اداره سياسي و اجتماعي فرمانداري با حضور مدعوين محترم و با تلاوتي چند از كلام الله مجيد برگزار گرديد.

ابتدا  آقاي عامريون ضمن عرض سلام و خير مقدم به حاضرين و تسليت ايام عزاداري شهادت امام حسين (ع) گزارشي كوتاه در خصوص اقدامات ستاد صيانت شهرستان  و بازديد هاي اعضاي گروه بازرسي ستاد صيانت شهرستان شاهرود از دستگاه هاي اجرايي ارائه دادند و از دستگاه هاي اجرايي خواستند موارد مربوط به رعايت حجاب و عفاف و تكريم ارباب رجوع را به صورت جدي پيگيري و جزء اولويت دستور كار خود قرار دهند.

در ادامه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي گزارشي از اقدامات صورت گرفته در زمينه رعايت حجاب و عفاف و امكانات فراهم شده در دستگاه مربوطه جهت تكريم ارباب رجوع ارائه نمودند و نهايتا پس از بحث و تبادل نظر  تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد . 

مصوبات

مسئول پيگيري و اجرا كننده

1.        با عنايت به نامه شماره 1472/1/5025 مورخ 12/2/95  و ارسال 19 برگ فرم بررسي عملكرد در حوزه صيانت از حقوق شهروندي و ترويج عفاف و حجاب ، مقرر شد دستگاه هاي اجرايي تمهيدات و اقدامات لازم جهت اجرايي شدن موارد عنوان شده در فرم هاي مذكور به عمل آورند.

- كليه دستگاه هاي اجرايي

2.       مقرر شد بازديد اعضاي گروه بازرسي ستاد صيانت شهرستان شاهرود  از دستگاه هاي اجرايي به صورت مستمر در طول سال ادامه يابد و گزارشات تكميلي مربوطه به دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ارسال شود.

- فرمانداري

3.      با توجه به نقش و جايگاه  صيانت از حقوق شهروندي و ترويج عفاف و حجاب در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ، مقرر شد در صورت تامين اعتبار لازم ، همايشي با مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي شهرستان به صورت متمركز با حضور اساتيد و صاحب نظران اين حوزه برگزار گردد.

- كليه دستگاه هاي اجرايي

 

 

1395/11/07

آدرس پستي: شاهرود - خيابان كارگر - فرمانداري شاهرود - كدپستي استانداري: 3619748851                  تلفن:  32332000 - 023                                                                 فكس: 32337033                    ايميل: info.shahrood@ostan-sm.ir

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شاهرود می‌باشد.
Powered by DorsaPortal