فرمانداری شاهرود
ENGLISH
عناوین پروژه های مورد تایید ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان شاهرود

عناوین پروژه های مورد تایید ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان شاهرود

ردیف

عنوان پروژه

عنوان برنامه ملی

عنوان طرح ملی

دستگاه پیشنهاد‌ دهنده

وضعیت پروژه

1

آموزش مبانی قانون کار و مقررات ایمنی عمومی و تخصصی کارگران ، کارفرمایان ، پیمانکاران و دانشگاهیان جویای کار در آینده

ارتقای بهره وری

طرح ارتقای بهره وری نیروی کار

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

2

طرح ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید

ارتقای بهره وری

طرح ارتقای بهره وری نیروی کار

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

3

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریت تعاونی های تولیدی شهرستان شاهرود

ارتقای بهره وری

طرح ارتقای بهره وری نیروی کار

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

4

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

ارتقای بهره وری - ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

طرح ارتقای بهره وری نیروی کار طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

5

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه اجتماعی

ا سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

6

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مسئولین ایمنی

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

7

حمایت از طرح توسعه تعاونی توسعه و عمران شهرستان و واگذاری امور تصدی گری به پروژه های دولتی به این تعاونی (کمک به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی)

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

-

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

8

اجرای سیستم آبیاری نوین در نهالستان اداره

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

-

منابع طبیعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

9

احداث بند خاکی و سرریز سنگ و ملات و احداث بند سنگ و ملات

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزه‌های سایر مناطق

منابع طبیعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

10

تأمین سوخت جایگزین سوختهای فسیلی (استفاده از انرژی‌های نو)

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

مقابله با بیابان زایی

منابع طبیعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

11

شناسایی محاوط بذرگیری برای بذور خاص و استراتژیک و جمع آوری بذور جنگلی، مرتعی و بیابانی

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

شناسایی محاوط بذرگیری برای بذور خاص و استراتژیک و جمع آوری بذور جنگلی، مرتعی و بیابانی

منابع طبیعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

12

طرح توسعه پایدار روستایی با محوریت منابع طبیعی

(طرح ترسیب کربن)

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

مقابله با بیابان زایی

منابع طبیعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

ردیف

عنوان پروژه

عنوان برنامه ملی

عنوان طرح ملی

دستگاه پیشنهاد‌ دهنده

وضعیت پروژه

13

کشت و توسعه محصولات فرعی مرتعی (گیاهان دارویی)

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

کشت و توسعه محصولات فرعی مرتعی (گیاهان دارویی)

منابع طبیعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

14

نهالکاری در کانون‌های بحرانی فرسایش

ارتقای توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

نهالکاری در کانون‌های بحرانی فرسایش

منابع طبیعی

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

15

اصلاح و بازسازی شبکه ها و تاسیسات آب شرب شهرها

ارتقای بهره وری

طرح مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب

آبفای شهری

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

16

خرید محصولات مشاغل خانگی مدد جویان

ندارد

-

کمیته امداد

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

17

آموزش مدد جویان

ندارد

-

کمیته امداد

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

18

آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی

ندارد

-

کمیته امداد

طرح و بررسی در ستاد شهرستان مورخ28/4/95

1396/04/12

آدرس پستي: شاهرود - خيابان كارگر - فرمانداري شاهرود - كدپستي استانداري: 3619748851                  تلفن:  32332000 - 023                                                                 فكس: 32337033                    ايميل: info.shahrood@ostan-sm.ir

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری شاهرود می‌باشد.
Powered by DorsaPortal